Бърза навигация

 

Кой може да кандидатства?

Кандидатстването за наградата "Човек на ХХІ век" - е отворено за всички юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност на територията на Република България, отговарящи на следните критерии:

  • - Да спазват изискванията на законодателството на Република България
  • - Да работят в бранша, за който е обявен конкурсът през съответната година.

Как се кандидатства?

Включването на фирмите в конкурса е доброволно. Програма "Произведено в България" работи цяла година по откриването на личността, достойна за приза "Човек на ХХІ век". Кандидатстването се извършва чрез попълването на въпросник, разработен от Организационен комитет по връчване на награда. Въпросникът се актуализира и конкретизира всяка година в зависимост от бранша, който ще участват в конкурса.