Бърза навигация

 

Жури

Журито за 2014 година в състав:

 • г-жа Адриана Цанева - Председател на журито - Икономист, журналист, член на управителния съвет и основател на сдружение ”Програма произведено в България”.

 • г-жа Олга Ускова – президент на “New World Vision Company”, юрист магистър по международно право. Член на управителния съвет и основател на сдружение”Програма произведено в България”.Представител на Асоциация на руските кметове на Балканите.
 • г-н Павел Алексиев – дипломиран икономист, експерт в областта на международната търговия, член на Българо- американското дружество за сътрудничество и приятелство, председател на Управителния съвет на фондация " Св. Иван Рилски"
 • г-жа Наталия Бондаренко – издател на печатни и дигитални списания в областта на архитектурата, дизайна, строителството. Списание "АМС Аспекти" е медиен партньор на Камарата на Архитектите в България, списание WAM - информационният орган на Международната Академия по архитектура, което се разпространява в цял свят по линия на академията, списание "Хубавите къщи", "Inside design & Market", каталог "Технострой". Член на управителния съвет и основател на Българо-Австрийски Мениджмънт Форум. Завършила е Московския Технически Университет "Станкин", специалност - машинен инженер. Има следдипломна квалификация - метрология в МЕИ-София. 1999г. завършва WiFi - Австрия маркетинг и мениджмънт.

 • Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров – Вицепрезидент на ECSB (Европейски съвет за малък и среден бизнес) за България.Председател на УС на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, Ръководител на катедра „Предприемачество” при УНСС.

 • Д-р Емил Илиев – Дерматолог и иглотерапевт. Председател на Българското дружество по традиционна китайска медицина. Създателят и организатор на международния джазфест в Банско.

 • доц. Марин Тодоров – доктор по икономика – Преподавател в УНСС, катедра „Международни икономически отношения” и Управител на Консултантска фирма „Булекопроекти” ООД, с богат опит в областта на разработването и финансирането на Инвестиционни проекти по Оперативните Програми на Структурните Фондове и на Програмите ФАР, ИСПА и САПАРД на Европейския съюз, на Световната банка, ПРООН и други Донори; по въвеждане на Системи за Управление на Качеството, Околната среда, Безопасността на храните, ЗБУТ и Информационната сигурност по Международните стандарти и по разработване и финансиране на програми и проекти за регионално развитие за Общини и Областни Администрации.

 • Георги Чернев – Председател на Софийска камара, издател на "Търговски вестник", продуцент на телевизионно предаване "Бизнес панорама".

 • Петрослав Петров – завършил икономика в УНСС София, специализирал в Австрия Япония, Холандия. Създател е на Европейския Мениджмънт Център, член на Софийска камара и изп. директор на Българо-Австрийския Мениджмънт Форум. Един от създателите на съвременната мениджмънт култура в България и с особен принос, Република Австрия да е инвеститор номер 1 в България за последните години, и да бъде предпочитан модел за развитие на всички нива на управление и взаимодействие. Удостоен с високи австрийски и български държавни отличия.

 • Людмила Бързанова – Председател на Национален институт по туризъм- София, Председател на Сдружение” Здраве, Екология, Туризъм”,член на Ротари клуб. Член на Международния клуб на жените. Дългогодишне практика в туризма -над 20 години.

 • Доц.д-р Евгени Евгениев – Доц. Евгени Евгениев е гост-преподавател в бизнес училището на Корейския институт за развитие в Сеул, Южна Корея. Той e хабилитиран преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Освен това работи и като специалист по развитие на частния сектор в Световната банка от 2007 г. насам. Работил е върху дузина изследвания и доклади на Световната банка, сътрудничил е за проучване на ОИСР в областта на регулаторната реформа и е участвал като международен експерт в разработката на аналитичен инструмент на UNIDO за глобалните вериги на стойността. Евгени Евгениев защитава докторска степен в Централноевропейския университет в Будапеща (2006 г.), специализира европейски изследвания в Европейския колеж в Парма между 2003-04 г. и е гост-изследовател в Босфорския университет, Истанбул (2003 г.) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2004- 05 г.).